START

O NAS

OFERTA

SKLEP

KONTAKT

CENNIK

REGULAMIN

- Poniżej prezentacja oraz opis wykonywanych usług, dokumentacja zdjęciowa. -

Strona internetowa prowadzona pod adresem www.motolampy.com prowadzona jest przez firmę Estetic Paulina Szczepaniak, NIP 7831603897 , z siedzibą w Ostrorogu, ul. Nowa 33,64-560 oraz firmę Motolampy Michał Steinke, NIP 7822365636 z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanka 12, 61-131.

 

Regeneracja części – działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy, gdy nie ma nowej, zastępczej części lub gdy koszt regeneracji jest mniejszy niż nowa część oraz wtedy, gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Regeneracja_cz%C4%99%C5%9Bci

 

Wysyłając lampy do regeneracji, modyfikacji bądź naprawy akceptują Państwo poniższy regulamin:

 

 

1. W przypadku zlecenia usługi,  naprawy, regeneracji bądź modyfikacji oświetlenia samochodowego zamawiający zgadza się na wykonanie ww. rzeczy na  życzenie.

2.  Przedmiotem ww. świadczeń  są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane wg specyfikacji klienta. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.

3.  Prawie każda modyfikacja lampy polega na jej otwarciu. Aby ponownie złożyć reflektor trzeba zastosować nowy przeznaczony do tego celu klej, który po zespoleniu lampy może w niektórych miejscach „wystawać” na łączeniu obudowy z kloszem. Stosujemy również niekiedy praktykę umieszczania metalowych klinów, zabezpieczających klosz przed poruszaniem się. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość wykonywanej usługi czy też jakość świecenia światła a po montażu na samochodzie jest niewidoczne

4. Nieliczne modyfikacje/naprawy  wiążą się z nacięciem obudowy z tyłu i ponownym jej pospawaniu. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość wykonywanej usługi czy też jakość świecenia światła a po montażu na samochodzie jest niewidoczne.

5. Lampy kierowane do Serwisu mają dla nas wartość wykonanej usługi.

6.  Każda przesyłka jest ubezpieczona, dlatego jej zawartość należy sprawdzić w obecności przewoźnika, a w razie jakiegokolwiek uszkodzenia spisać protokół szkodowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu w obie strony.

7. Czas realizacji modyfikacji bądź regeneracji lamp zależy od stopnia trudności wykonywanej usługi oraz dostępności części na rynku motoryzacyjnym.

8. Gwarancja na wykonane usługi wynosi rok czasu.

9. Gwarancja nie obejmuje lamp, które straciły swoje właściwości poprzez niewłaściwe użytkowanie, oraz parowania lamp.

10.  Nie ponosimy kosztów za wynajęcie aut zastępczych oraz naprawy serwisowe.

 

 

Firma Estetic Paulina Szczepaniak prowadzi sprzedaż oświetlenia samochodowego z siedzibą w Ostrorogu.

 

Najważniejsze punkty regulaminu sprzedaży :

• Wszystkie podane na stronie ceny zawierają podatek

• Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: [biuro@motolampy.com]

• Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

• Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

• Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki

• W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny towaru w stanie niepogorszonym wraz z dowodem zakupu.

• Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Pełna treść regulaminu:

1. Postanowienia ogólne

2. Realizacja zamówienia

3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

4. Ochrona danych osobowych

5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.  Podmiot jest zwolniony z vat na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres [biuro@motolampy.com]. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku braku asortymentu. Produkty ze sklepu stanowią informację handlową – nie ofertę produktową. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia,

 

II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

5. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

7. Nr konta do wpłaty za zamówienie:

8. Estetic Paulina Szczepaniak  ul. Nowa 33 64-560 Ostroróg Mbank

nr rachunku 04 1140 2004 0000 3602 7487 3650

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością w stanie niepogorszonym oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Firma nie przyjmuje paczek za pobraniem. Zwrot kosztów będzie odpowiadał zwrotowi równowartości towaru i  przesyłki- dotyczy najtańszej przesyłki Pocztowej dostępnej w ofercie (do kupującego). W ramach odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. W ramach reklamacji- po jej uwzględnieniu Sprzedający(uwzględniając najtańszą wysyłkę dostępną w ofercie)

3.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4.

V. Postanowienia końcowe

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Estetic Paulina Szczepaniak ul. Nowa 33, 64-560 Ostroróg.

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.